miercuri, 23 iunie 2010

Burse etnici romani Ucraina

Se apropie admiterea pentru bursele oferite de statul Român etnicilor români din Ucraina.
Admiterea se va desfășura în zilele de 5, 7 si 9 iulie, în localitățile Odesa, Cernăuți și Slatina. Dosarele vor fi evaluate de o comisie mixtă română ucrainiană.
Preselecţia candidaţilor la studii se efectuează pe baza unui interviu cu candidatul, a mediei care rezultă din actele oficiale de studii şi a următorului set de documente:
a).Cerere de înscriere;
b).Copii legalizate după actele de studii obţinute şi foile matricole cu traducerea în limba română;
c).Copie legalizată după certificatul de naştere cu traducerea în limba română.
d).Copie după cartea de identitate;
e).Certificat medical, care să cuprindă investigaţiile medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
f).O fotografie 3x4
Bursierii beneficiază de cazare gratuită în căminele studențești și de următoarele tipuri de burse:
a). Pentru elevi si studenti - echivalentul in lei al sumei de 65 de euro/luna;
b). Pentru masteranzi, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/ perfectionare postuniversitara - echivalentul in lei al sumei de 75 de euro/luna;
c). Pentru doctoranzi - echivalentul in lei al sumei de 85 de euro/luna.
În vederea sprijinirii etnicilor români care vor sa studieze în România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pune la dispoziția acestora, pentru informații suplimentare, adresa de e-mail sprijin.admitere@ dprp.gov. ro